Sykdom og skader

Diagnostikk er nøkkelen til både å kunne iverksette riktig behandling og stille en troverdig prognose.
Å stille en diagnose er som å «legge puslespill». Både dyreeiers opplysninger om sykdoms- eller skadeforløp og en grundig klinisk undersøkelse er vesentlige brikker for å nå målet. I tillegg har vi nyttige hjelpemidler som ulike typer bildediagnostikk og laboratorieundersøkelser.

Moderne røntgenutstyr og analysemaskin for blod og urin gir verdifull informasjon mens du og dyret ditt er her. Vi utfører også ulike typer mikroskopiundersøkelser for å stille en så presis diagnose som mulig.

I enkelte tilfeller er det behov for spesielle undersøkelser eller behandlinger. Vi har et godt samarbeid med anerkjente laboratorier og klinikker for slike tjenester.