Tjenester

Diagnostikk er nøkkelen til både å kunne iverksette riktig behandling og stille en troverdig prognose.

Å stille en diagnose er som å «legge puslespill». Både dyreeiers opplysninger om sykdoms- eller skadeforløp og en grundig klinisk undersøkelse er vesentlige brikker for å nå målet. I tillegg har vi nyttige hjelpemidler som ulike typer bildediagnostikk og laboratorieundersøkelser.